top of page

Burundi onderwijs en gezondheidszorg projecten

Opdrachtgever:

NGO APSD

Status:

Haalbaarheidstudie

ASF is gevraagd door de Burundese NGO APSD (Assocation pour la Promotion de la Sante et de Developpement). ASF en APSD zullen samenwerken aan verschillende projecten rond onderwijs en gezondheidszorg in Burundi.

APSD wil de paramedische school van Muhanga uitbreiden op 2 bestaande locaties. Er is een haalbaarheidsstudie gemaakt om te bepalen of de beoogde uitbreiding mogelijk is op de locaties. Als besloten wordt om het project voort te zetten, zullen meer gedetailleerde studies en ontwerpen nodig zijn. De tekeningen en afbeeldingen in deze studie worden alleen ter illustratie getoond.

bottom of page